Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Koronapandemi; Midlertidige unntak - transport av farlig gods

De midlertidige unntakene gjelder for utløpte ADR-sertifikater, godkjenningsattester og tankkontroller (oppdatert 24.03.2020). Unntakene omfatter ADR-sikkerhetsrådgiverbevis (ADR/RID 1.8.3.16.1).

Bevis som utløper i perioden 1. mars 2020 – 1. september 2021, forblir gyldige til 28. september 2021. Ny prøve må være bestått innen 1. oktober 2021. Gyldighetstid for nytt bevis regnes fra opprinnelig utløpsdato.

For mer informasjon om midlertidige unntak for utløpet ADR-kompetansebevis, godkjenningsattester og tankkontroller, se  Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sin nettside her.