Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Praktisk informasjon og påmelding til eksamen

Påmelding

Du melder deg selv opp til eksamen i de transportmåtene og klassene du ønsker.

Transportmåter:
» ADR - vegtransport
» RID - jernbanetransport
» ADR/RID - veg- og jernbanetransport

Klasser:
» Alle klasser
» Klasse 1
» Klasse 2
» Klasse 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 og 9
» Klasse 7
Lenke til påmelding finner du her:

» Oppmelding til eksamen for sikkerhetsrådgivere

Gjennomføring av eksamen

Dersom du deltar på et sikkerhetsrådgiverkurs avtales eksamen mellom Norsk brannvernforening, kurstilbyderen og deg.

Dersom du ikke deltar på sikkerhetsrådgiverkurs avtales eksamen direkte mellom Norsk brannvernforening og deg. Eksamen avlegges i Norsk brannvernforenings lokaler i Oslo. Ved spesielle behov kan eksamen tilrettelegges. Dette avtales direkte med Norsk brannvernforening.

Ta kontakt med oss for å gjøre en avtale.

Tillatte hjelpemidler

Eksamen avlegges som et selvstendig arbeid uten bistand. Tillatte hjelpemidler er norsk og internasjonalt regelverk. Egne notater i regelverket tillates ikke. Korte henvisninger til kapittel/paragrafer og markeringer er tillatt.

Ved tvil, kontakt Norsk brannvernforening.

Pris

Eksamen koster kr. 3750,-. Dette faktureres av Norsk brannvernforening.

I tillegg tilbyr Norsk brannvernforening deg som sikkerhetsrådgiver et eget sertifikat i form at av plastkort som du får plass til i lommeboka. Sertifikatet kan brukes til å dokumentere dine kunnskaper. Sertifikatet er et frivillig supplement til kompetansebeviset du får tildelt ved bestått eksamen. 

Pris per sertifikat er 499,- eks. gebyr.

 

 

Klagemuligheter

Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap er klageinstans for vedtak truffet av eksamensadministrator (Norsk brannvernforening). Klagen framsettes for Norsk brannvernforening, som bringer den videre til DSB for behandling i henhold til § 34 i Forskrift om landtransport av farlig gods.