Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Hvordan bli instruktør i ordningen

Vil du bli instruktør i sertifiseringsordningen "Brannvern ved utførelse av varme arbeider"? Norsk brannvernforening arrangerer kurs og sertifiserer instruktører. 

 

Prekvalifisering

Alle som ønsker å delta på instruktørkurset må igjennom en prekvalifisering som består av følgende:

 • Dokumentasjon av gyldig sertifikat i varme arbeider
 • Kartlegging av kompetanse og erfaring knyttet til undervisning og brannfaget. Det stilles krav til erfaring med å undervise, samt erfaring med brann og brannforebyggende arbeid. 
 • Fagspørsmål i følgende fagområder: brannteori, slokkemidler, brannfarlige væsker og gasser, lover og forskrifter.

Prekvalifikasjonen er en vurdering av fagkompetanse, men er samtidig en pekepinn på hva det er forventet at kursdeltakeren skal kunne.
Instruktørkurset er lagt opp slik at grunnleggende teori ikke vil bli gjennomgått, men likevel kan bli et tema på eksamen etter kurset.

For å gjennomføre prekvalifiseringen, benytt følgende lenke:

Prekvalifisering

Instruktørkurs

Tid/sted:
Instruktørkurset arrangeres over to dager. Kurset arrangeres på Gardermoen. 

Program:
Tema for kurset er blant annet sertifiseringsordningen, sikkerhetsforskriften, risiko, lover og forskrifter, brannteori og undervisning. Kurset avsluttes med en eksamen. 

Påmelding:
Tillatelse til å delta på kurset gis på grunnlag av sertifikat for utførelse av varme arbeider og vurdering av prekvalifikasjonen. Påmelding til instruktørkurset kan ikke gjennomføres før tillatelse gis i forbindelse med godkjenning av prekvalifisering. I godkjenningen vil man mottta lenke til å melde seg på kurset. 

Anbefalt litteratur

 • Lærebok/håndbok i varme arbeider
 • Brannteori: Guttorm Liebe; Brannfysikk fra teori til praksis
 • Internkontrollforskriften
 • Forskrift om brannforebygging med veiledning

Ut over dette anbefales kjennskap til:

 • Forsikringsavtaleloven
 • Arbeidsmiljøloven
 • Brann- og eksplosjonsvernvernloven
 • Forskrift for utførelse av arbeider.