Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Kurs i varme arbeider

Norsk brannvernforening arrangerer ikke selv sertifiseringskurs i varme arbeider. Denne oppgaven utføres av godkjente instruktører over hele landet. Informasjon om godkjente instruktører finner du her.

Nedenfor kan du laste ned en liste over alle instruktører som er godkjent for å holde kurs i varme arbeider. Listen er sortert etter postnummer.

Kurs som ikke tilfredstiller krav i kursnormen

Blant vel 600 kurstilbydere er det noen ganske få som ikke holder kurs som tilfredsstiller kursnormen for sertifiseringsordningen. Kursnormen krever at kursene skal være av ca. 7,5 timers varighet, inkludere en slokkeøvelse og skal føre til et sertifikat utstedt av Norsk brannvernforening. Enkelte tilbyr kurs som er vesentlig kortere og tilbyr kun et kursbevis utstedt av kursholder. Slikt kursbevis tilfredsstiller ikke kravet i forsikringsvilkårene. Alle som skal på kurs bør derfor på forhånd spørre kurstilbyder om lengden på kurset, om kursholder avholder slokkeøvelse og om det blir utstedt sertifikat fra Norsk brannvernforening.

Mer informasjon om krav til kurs i varme arbeider og læreplan for kurset finner du nedenfor.  

Krav til kurs i varme arbeider

Det er kun personer som innehar en gyldig sertifisering som instruktør fra Norsk brannvernforening som kan avholde kurs i ordningen.

Krav til gjennomføring av kurs:

  • Kurset skal ha en varighet på minst 7,5 klokketimer, inkludert teoretisk undervisning, praktisk slokkeøvelse og eksamen.
  • Antall kursdeltakere skal ikke overstige 25 personer.
  • Hver kursdeltaker skal få tildelt og beholde en godkjent digital lærebok.
  • Hver kursdeltaker skal få tildelt og beholde et godkjent arbeidshefte. 
  • Hver kursdeltaker skal gjennomføre en praktisk slokkeøvelse.
  • Hver kursdeltaker skal gjennomføre og bestå en individuell eksamen.

Om eksamen:

  • Kursdeltaker skal få 45 minutter til gjennomføring av eksamen.
  • Godkjent lærebok, arbeidshefte og egne notater er tillatt som hjelpemiddel under eksamen

Om slokkeøvelsen: