Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Om sertifiseringsordningen

Unødvendige branner

Skjærebrenningen skjedde ved et oljefat som kom i brann. Skaden kom på 7 mill. kroner.
Sveisearbeid fant sted på rørsystemet i en bygning. Ledningsvarmen i et av rørene antente rørisoleringen i himlingen. Brannskadene ble taksert til 25 mill. kroner.
Et rør skulle monteres på en tank som ikke var tilstrekkelig rengjort. Gass i tanken eksploderte. Tre personer ble skadet.
Felles for disse og en lang rekke andre branner, skyldes dels mangel på kunnskap, dels menneskelig svikt. Brannene kunne vært unngått med bedre forebyggende rutiner og tiltak før, under og etter utførelsen av det varme arbeidet.

Krav om sertifikat
Forsikringsselskapene har innført et krav om sertifikat ved utførelse av de farligste formene for varme arbeider. Hensikten er å øke den enkelte yrkesutøvers forståelse for brannfaren ved varme arbeider og å treffe enkle brannforebyggende tiltak. Varme arbeider omfatter bruk av åpen ild, varmluft, sveise-, skjære- og/eller slipeutstyr. Kravet om sertifikat gjelder ved de mest risikofylte formene for varme arbeider, dvs. ved bruk av åpen ild, sveising, skjæring og slipeutstyr.

Varme arbeider skjer tryggest på faste arbeidsplasser som er spesielt tilrettelagt for slikt arbeid, for eksempel et sveiseverksted. Om mulig bør derfor det varme arbeidet foregå der. Når arbeidet foregår på et sted som er fast og spesielt tilrettelagt for varme arbeider, er det ikke krav til sertifikat.

Skjer arbeidet derimot på en tilfeldig arbeidsplass, er det krav til sertifikat. Montering og reparasjon av maskiner, rør, beholdere med videre i bygninger vil vanligvis foregå på en tilfeldig arbeidsplass. Ved slike arbeider kreves sertifikat.

Kravet om sertifikat og øvrige krav om hvordan det varme arbeidet skal utføres, står i sikkerhetsforskriftene i forsikringsvilkårene. Kravet står i oppdragsgivers/bygningseiers forsikringsavtale og i oppdragstakers/entreprenørs ansvarsforsikringsavtale. Kravet om sertifikat gjelder altså både for bedriftens fast ansatte og for innleid arbeidskraft som skal sveise, skjære eller lignende på tilfeldig arbeidsplass.

Sertifikatet har 5 års gyldighet. Danmark, Finland og Sverige har sertifiseringsordninger mer eller mindre lik den norske. Sertifikat utstedt av Norsk brannvernforening eller av samarbeidende organisasjon i et av de øvrige nordiske landene, gjelder i alle de fire landene.

Kurs
Finans Norge er et fellesorgan for alle forsikringsselskapene og koordinerer sertifiseringsordningen for forsikringsselskapene. De mer praktisk rettede oppgavene har Norsk brannvernforening påtatt seg, blant annet å utstede sertifikater. For å få sertifikat, kreves gjennomført kurs av en dags varighet. Hittil har over 250 000 personer gjennomført kurs og fått sertifikat.

For å bli kursinstruktør, kreves et gjennomført kurs over tre dager i regi av Norsk brannvernforening. I Norge er det nå i underkant av 600 kursinstruktører som dels holder bedriftsinterne kurs, dels åpne kurs. Norsk brannvernforening har oversikt over kursinstruktører i hele landet.

Av Finans Norge