Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Vanlige spørsmål

Om varme arbeider

Hva er varme arbeider?
Varme arbeider er arbeider hvor det benyttes maskiner og utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann. Varme arbeider omfatter bruk av åpen flamme, varmlufts-, sveise-, skjære- og/eller slipeutstyr. 

Om sertifikat

Hvor finner jeg kravet til sertifikat?
Kravet om sertifikat finner du i sikkerhetsforskriften for varme arbeider i forsikringsavtalen.

Hva er en sikkerhetsforskrift?
En sikkerhetsforskrift er et påbud i forsikringsvilkårene om at sikrede må treffe bestemte tiltak for å forebygge skader eller at sikrede i enkelte tilfeller må ha bestemte kvalifikasjoner eller sertifikater. 

Er det krav til sertifikat i det norske lovverket?
Nei, det er ikke krav til sertifikat i norske lover eller forskrifter. Kravet til sertifikat finnes i sikkerhetsforskriften for varme arbeider, som er en del av skadeforsikringsavtalen mellom en forsikringstaker og forsikringsselskapet. 

Når er det krav til sertifikat?
Personer som benytter maskiner og utstyr i henhold til definisjonene av varme arbeider i alle miljøer hvor det er risiko for at brann kan oppstå, skal ha gyldig sertifikat fra Norsk brannvernforening eller samarbeidende organisasjon i øvrige nordiske land. 

Hva kan skje om jeg ikke har sertifikat?
Dersom det er sammenheng mellom en skade og et brudd på sikkerhetsforskriften vil du risikere at forsikringsselskapet avviser utbetaling av erstatning helt eller delvis. Varme arbeider utført på tilfeldig arbeidsplass uten sertifikat er et brudd på sikkerhetsforskriften. 
Enkelte oppdragsgivere vil kunne avvise deg på arbeidsplassen dersom du ikke kan dokumentere at du har gyldig sertifikat. 

Er det alltid krav til sertifikat ved utførelse av varme arbeider?
Nei, unntatt er varme arbeider som utføres i spesielt tilrettelagte rom som en del av den daglige virksomheten. Rommet skal være skilt fra annen virksomhet som egen branncelle. 

Hvor lenge er et sertifikat i varme arbeider gyldig? 
Sertifikatet er gyldig i fem år. 

Hvordan fornyes sertifikatet?
Sertifikatet fornyes ved at man tar nytt sertifiseringskurs, inkludert eksamen og slokkeøvelse. 

Mitt sertifikat er utløpt, men jeg skal fornye det etterhvert. Kan jeg i mellomtiden utføre varmt arbeid?
Nei. Er ditt sertifikat utløpt kan du ikke utføre varmt arbeid før du har gjennomgått og fått godkjent nytt kurs i varme arbeider. 

Jeg har mistet mitt sertifikat. Hvor bestiller jeg nytt?
Nytt sertifikat kan du bestille her.

Er sertifikat fra andre land godkjent i Norge?
Sertifikat fra Sverige, Danmark og Finland er godkjent i Norge. 
Danmark har to typer sertifikater for utførelse av varme arbeider. Et for taktekking og et for varme arbeider med unntak av taktekking. 
Det er viktig å være klar over at det alltid er de norske reglene og norsk sikkerhetsforskrift som er gjeldende i Norge. 

Om kurs

Hva består sertifiseringskurset i varme arbeider av?
Sertifiseringskurset inkluderer teoretisk opplæring, praktisk slokkeøvelse og en avsluttende skriftlig eksamen. 

Hvem holder kurs i varme arbeider?
Kurs i varme arbeider arrangeres av godkjente instruktører. Norsk brannvernforening holder ikke kurs i varme arbeider, men sertifiserer godkjente instruktører i ordningen.

Jeg vil melde meg på kurs i varme arbeider. Hvordan gjør jeg det?
Ta kontakt med en instruktør godkjent av Norsk brannvernforening for å delta på et sertifiseringskurs.

Hvor lenge varer et kurs i varmt arbeid?
Kursets varighet er minimum 7,5 timer. Dette omfatter teoretisk undervisning, slokkeøvelse, eksamen og pauser. 

Jeg har hatt slokkeøvelse gjennom arbeidsgiver. Trenger jeg likevel slokkeøvelse på sertifiseringskurset?
Nei. Dersom du kan dokumentere at du har deltatt på slokkeøvelse i løpet av de siste to årene, slipper du slokkeøvelse på kurset. Dokumentasjonen må fremvises for kursinstruktøren. 

Finnes kurset på andre språk enn norsk?
Ja, flere instruktører tilbyr kurs på andre språk. Lærebok og undervisninsmateriell er oversatt til engelsk og polsk. 

Om brannvakt

Er det krav til brannvakt ved utførelse av varme arbeider?
Ja. Navngitt brannvakt skal være til stede og kontinuerlig vurdere risiko for brann under arbeidet, i pauser og minst en time etter at arbeidet er avsluttet.

Kan utførende selv være brannvakt?
Der brannrisikoen vurderes som lav kan utførende selv være brannvakt.

Hvilke kompetanse må en brannvakt ha?
Brannvakt skal ha gyldig sertifikat for utførelse av varme arbeider. 

Om slokkeutstyr

Hvilket krav stilles til slokkeutstyr ved utførelse av varmt arbeid?
Det stilles krav til at egnet slokkeutstyr i forskriftsmessig stand, minimum 2 stk. 6 kg/liter håndslokkeapparat skal være lett tilgjengelig. Ett håndslokkeapparat kan erstattes med brannslange påsatt vann frem til strålerøret.

Kan man erstatte to pulverapparat a 6 kg med ett apparat a 12 kg?

Nei, det kan man ikke. Det skal alltid være minst to slokkeapparat tilgjengelig, i tilfelle ett av apparatene feiler. 

Om arbeidsinstruks

Er det krav til arbeidsinstruks ved utførelse av varme arbeider?
Ja. Arbeidsinstrukts for utførelse av varme arbeider utgitt av Finans Norge eller tilsvarende instruks skal være utfylt og signert før utførelse av arbeider.

Hvor finner man arbeidsinstruksen?
Arbeidsinstruksen er tilgjengelig på 
www.fgsikring.no