Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Varme arbeider og koronapandemi

På grunn av situasjonen knyttet til koronaviruset er det ikke mulig å avholde vanlige klasseromskurs i varme arbeider ordningen. Dette er beklagelig, men det er nødvendig å gjennomføre tiltak for å redusere smittespredningen i samfunnet.

Det er stor usikkerhet rundt hvor lenge dette vil vedvare. For å sikre kontinuitet i ordningen, spesielt med tanke på utøvere og instruktører med sertifikat som utløper de nærmeste månedene, har Finans Norge besluttet å gjøre følgende midlertidige endringer:

1) Forlenget utløp:

Alle som har utøversertifikat med utløp i perioden 31. mars - 30. april 2020, får utsatt frist til 31. mai 2020 med å fornye sertifikatet. Det blir ikke gitt videre utsettelse av frist for fornyelse. 

2) Gjennomføring av kurs:
Webinarer godkjennes som alternativ til klasseromskurs fram til 31. august 2020. Med webinar menes live videooverføring mellom kursinstruktøren og utøverne som inkluderer muligheter for dialog/interaksjon gjennom chat. Normen og læreplanen skal ellers overholdes. Godkjente e-læringskurs er i drift som før.

3) Eksamen:
Ved webinar gjennomføres eksamen på nett via lenke tilsendt av instruktør.

4) Slokkeøvelse:
Ved kurs som gjennomføres som webinar i perioden 31. mars - 31. august 2020, må slokkeøvelse gjennomføres innen 30. september 2020. Ved kurs som gjennomføres i klasserom etter 7. mai 2020 skal slokkeøvelse gjennomføre som vanlig. 

Finans Norge og Brannvernforeningen følger situasjonen tett, og vil komme med ytterligere tiltak om nødvendig.

Sist oppdatert: 04.05.2020