Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Om OFAS

Opplysningskontoret for automatiske slokkeanlegg (OFAS) ble opprettet av Finansnæringens Hovedorganisasjon i 2003 på initiativ fra Norsk brannvernforening, under navnet Opplysningskontoret for sprinkleranlegg (OFS). Navnet ble endret til Opplysningskontoret for automatiske slokkeanlegg i 2010, samtidig med at formålet for opplysningskontoret ble utvidet.

Hovedformålet er å øke antall automatiske slokkeanlegg i Norge og bedre kvaliteten på eksisterende anlegg. Det er et faktum at automatiske slokkeanlegg er et av de mest effektive tekniske tiltakene man kan investere i for å begrense en brann. Det er imidlertid viktig at dette tiltaket er knyttet opp mot korrekt brannseksjonering, varsling m.v. for å oppnå full effekt av investeringen.

Opplysningskontoret for automatiske slokkeanlegg vil primært arbeide med informasjonsaktiviteter for å fremme antall slokkeanlegg i Norge og bedre kvaliteten på eksisterende anlegg. Opplysningskontoret vil også kunne bistå i formidling av kjent teknologi, men vil ikke ha fokus på å løse tekniske problemer. Løsning av prinsipielle problemer vedrørende regelverk og forskrifter er oppgaver for blant annet Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG), Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Direktoratet for byggkvalitet (DIBK).

Presentasjon av OFAS

Vedtekter for OFAS