Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Direktoratet for byggkvalitet (DIBK)

Direktoratet for byggkvalitet er den sentrale myndigheten for det bygningstekniske regelverket for nye bygg. Direktoratet er også tilsynsmyndighet for reglene om dokumentasjon av byggevarers egenskaper og driver ordningen for sentral godkjenning av foretak etter ”Plan- og bygningsloven”. Direktoratet er underlagt Kommunal- og regionaldepartementet.

DIBK fortolker ”Plan- og bygningsloven” med tilhørende forskrifter og veiledninger.

Bruk av automatiske slokkeanlegg i nye bygg er spesielt omtalt i ”Forskrift om tekniske krav til byggverk” og ”Veiledning om tekniske krav til byggverk”, se nettsiden: http://dibk.no/no/Byggeregler

DIBK sin nettside: www.dibk.no