Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. Direktoratet skal sørge for god beredskap og effektiv ulykkes- og krisehåndtering.

DSB har oppfølgingsansvar for brann- og elsikkerhet, farlige stoffer og produktsikkerhet. I tillegg er direktoratet fagmyndighet for brannvesenet og fylkesmennenes beredskapsarbeid. Direktoratet har ansvar for Sivilforsvaret, Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges brannskole.

Bruk av automatiske slokkeanlegg i eksisterende bygninger er omtalt i ”Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn” (FOBTOT). Her er også kontroll, ettersyn og vedlikehold beskrevet.

DSB fortolker ”Brann- og eksplosjonsvernloven” med tilhørende forskrifter og veiledninger.

DSB sin nettside: www.dsb.no