Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Forsikring

Forsikringsselskapene påtar seg å dekke skade gjennom en privatrettslig avtale. Forsikringsselskapenes sikkerhetsbestemmelser gjennom sikkerhetsforskrifter er i utgangspunktet uavhengige av offentlige lover, forskrifter og veiledninger. Forsikringsavtalen fokuserer vanligvis på sikring av bygninger og materielle verdier.

Forsikring og tilsyn

Både forsikring og tilsyn krever at anleggsdokumentasjonen skal kunne framvises. Det er eiers ansvar å dokumentere at et slokkeanlegg er tilfredsstillende sett i forhold til den aktuelle risikoen. Forsikringsselskapene krever normalt at FG-ordningen skal benyttes og at kontrollrapportene skal være registrert i systemløsningen FG-kontroll.