Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Private konsulenter og utstyrsleverandører

Branntekniske konsulenter/rådgivere

Branntekniske konsulenter/rådgivere har som regel hovedansvaret for en helhetlig vurdering av brannsikringen av objektet. Offentlig godkjente foretak innenfor dette feltet finnes på nettsiden: http://sgpub.be.no/

Prosjektering av automatiske slokkeanlegg

Prosjekterende arbeider normalt på oppdrag fra objekteier eller tiltakshaver, eller som underleverandør for andre aktører med disse som oppdragsgiver. Prosjekterende tegner og beregner slokkeanlegg etter gitte regler. Det kreves offentlig sentral godkjenning for slikt arbeid, se http://sgpub.be.no/. Det anbefales å bruke prosjekterende som i tillegg er godkjent av Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG). En oversikt over FG-godkjente prosjekterende foretak finnes på nettsiden: http://sprinkler.fno.no.

Utførelse av automatiske slokkeanlegg

Utførende monterer slokkeanlegg etter tegninger og dokumentasjon fra prosjekterende. Det kreves godkjenning for slikt arbeid. Offentlig godkjente foretak finnes på denne websiden: http://sgpub.be.no/. Det anbefales i tillegg at montering utføres av FG-godkjent foretak eller under kontroll og ansvar fra et slikt foretak fordi disse har en spisskompetanse for slikt arbeid. En oversikt over FG-godkjente utførende foretak finnes på nettsiden: http://sprinkler.fno.no.

Kontroll av automatiske slokkeanlegg

Kontrollører kontrollerer det ferdig monterte slokkeanlegget opp mot de regler anlegget er prosjektert og montert etter. Kontrolløren skriver en rapport som er byggherrens eller byggeierens eiendom. Det kreves godkjenning for slikt arbeid. Offentlig godkjente foretak finnes på denne websiden: http://sgpub.be.no/. Det anbefales i tillegg å bruke kontrollører som er FG-godkjent. En oversikt over FG-godkjente kontrollerende foretak finnes på nettsiden: http://sprinkler.fno.no.