Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Stortinget og aktuelle departementer

Stortinget vedtar alle lover og forskrifter i Norge.

Hoveddokumentene i brannsammenheng er:

  • ”Plan- og bygningsloven” med tilhørende forskrifter
  • ”Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver” (”Brann- og eksplosjonsvernloven”) med tilhørende forskrifter.

Stortingets nettside: http://www.stortinget.no/

Regjering og departementer sin nettside: http://www.regjeringen.no/

Ansvarlige departementer
Justis- og politidepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og Miljødepartementet har hovedansvaret for organiseringen av store deler av sikkerhetsarbeidet i Norge. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap er underlagt Justis- og politidepartementet. Direktoratet for byggkvalitet er underlagt Kommunal- og regionaldepartementet.