Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Beskyttelse av drikkevann i forbindelse med sprinkleranlegg, og de brannsikkerhetsmessige utfordringer dette medfører

Økt fokus på tilbakeslagssikring på sprinkleranlegg i nyere tid har medført økt omfang av tilbakeslagsventiler. Det er derfor uheldig at det er ulike krav til tilbakestrømningsbeskyttelse i kommunene. Dette skyldes i stor grad at det ikke foreligger en omforent løsning som alle kan akseptere. Denne oppgaven har derfor som formål å bidra til fremtidige beslutningsprosesser rundt valg av tilbakestrømningsbeskyttelse for sprinkleranlegg. Oppgaven baseres på praktiske forsøk i form av vannprøver fra sprinkleranlegg for å kartlegge innholdsstoffene i sprinklervann.

Med bakgrunn i funn i denne oppgaven kan det argumenteres for at det trengs nye løsninger som tilfredsstiller både drikkevannskvalitet og brannsikkerhet.

Les studentoppgaven i sin helhet her (pdf).