Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Tror på INERGEN-fremtid

Tre studenter på branningeniørstudiet ved Høgskolen Stord/Haugesund, har i sin avsluttende bacheloroppgave forsket på bruk av INERGEN slokkegass i verneverdige bygg. De fant at bruken er god, men at slokkeanlegget må tilpasses lekkasjetallet for bygget.

Det finnes en rekke fredete og verneverdige bygninger i Norge. Ifølge Riksantikvaren (2012) er det blant annet over 3.000 fredete bygninger i privat eie, 180 tette verneverdige trehusmiljøer med til sammen 17.000 bygninger og 28 stavkirker. Syv norske steder ligger under UNESCOs verdensarvliste, og det er ønskelig å bevare disse kulturminnene lengst mulig. Interessen for brannsikkerhet er derfor stor. Birgitte Storstein (21), Liv Astrid Bergsager (31) og Siri Herlin Walaker (23) er avgangselever ved branningeniørstudiet ved Høgskolen Stord/Haugesund, og har skrevet sin avsluttende bacheloroppgave om bruk av slokkegassen INERGEN i verneverdige bygninger.

Les hele artikkelen i Brann & Sikkerhet (PDF)

Les studentenes rapport i sin helhet (PDF)