Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Utvikling av metode for valg av automatiske slokkeanlegg

Automatiske slokkeanlegg har eksistert og vært benyttet som brannsikringstiltak i bygg i over 100 år. Tradisjonelt er det sprinkleranlegg som har vært benyttet, men de siste årene har nye alternativer kommet på markedet. Med en stadig utvikling av de ulike slokkeanleggene har anvendelsesområdene for de ulike anleggene blitt bredere.

Ved flere valgmuligheter har dette medført en naturlig problemstilling, om hvor de forskjellige automatiske slokkeanleggene er best egnet for de respektive bygninger; boligbygg (risikoklasse 4), omsorgsboliger (risikoklasse 6) og vernede- og fredede bygg.

Ved bruk av delphimetoden, har et panel blitt opprettet bestående av eksperter med bred kompetanse innenfor brannsikkerhet og automatiske slokkeanlegg. Denne metoden tillot ekspertene å gå gjennom et oppsett av ulike runder med individuelle problemstillinger. Disse rundene bygget videre på hverandre mot det endelige spørsmålet om hvilket slokkeanlegg som er best egnet for de aktuelle byggtypene.

Utvikling av metode for valg av automatiske slokkeanlegg er tema i hovedoppgaven som er skrevet av Martin Holm Nøttveit, Øyvind Øvland og Emmanuel Eriksson. Målsetningen var å undersøke hvilke kriterier som er viktigst å legge til grunn for valget av automatiske slokkeanlegg. På bakgrunn av de kriteriene som framkom ble det utarbeidet en prioriteringsliste for hver av de enkelte byggtypene, hvor kriteriene ble rangert etter grad av viktighet.

OFAS publiserer denne masteroppgaven med tillatelse fra Martin Holm Nøttveit, Øyvind Øvland og Emmanuel Eriksson

Last ned rapporten nedenfor
https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2392528