Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Bruksområder

Inertgasser som Inergen™ og Argonite™ er ofte benyttet der skadefølsomt innhold i rom skal vernes og man ikke vil risikere at slokkemiddel medfører personskade (overdosering må unngås) eller skader på inventar og utstyr. Typiske bruksområder er IKT-rom, termineringsrom, museer, kontrollrom, arkiv m.v.

Gasslokkeanlegg bør ha forsinket utløsing og gi forvarsel om utløsing slik at personer i lokalene rekker å evakuere. Spenningsfrakobling og nedstenging før utløsing er sterkt anbefalt. Avhengig av typen gass må rommet forlates før utløsing eller angitt tid innen 30 sekunder og 5 minutter. Det er litt variasjon mellom europeiske og amerikanske regler på dette. Hvis konsentrasjonen er maksimum 43 % kan en oppholde seg i 5 min i rommet før evakuering, uten dokumentasjon. For høyere konsentrasjon er tiden kortere og risiko og maksimum evakueringstid må i henhold til NFPA 2001 dokumenteres.

Inergen er den inertgass på markedet med høyest personsikkerhet, og skiller seg derfor klart ut fra de andre. Dette er også hovedgrunnen til at inergen har så stor utbredelse i Norge.

Slokkeanlegg med CO2 krever så høy konsentrasjon for tilstrekkelig slokkeeffekt at det innebærer livsfare. CO2-anlegg begrenses til ubemannede lokaler og krever særskilte tiltak for personsikkerhet. Opplæring av ansatte er veldig viktig.

Halokarbongasser har samme bruksområder som inertgasser, men brukes lite i Norge på grunn av person-, korrosjons- og miljørisiko. De kan foretrekkes der det trengs hurtig tømming eller der trykkavlastning for inertgassvolumet er upraktisk.

Kjemiske gasser har samme bruksområder som inertgasser, men brukes lite i Norge pga person-, korrosjon- og miljørisiko. De kan foretrekkes der det trengs hurtig tømming eller der trykkavlastning for inertgassvolumet er upraktisk.