Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Ettersyn, vedlikehold og kontroll

Gasslokking vil som regel kreve elkraft, detektorer, sentralutstyr, programmering, kabling, gasstette lukke-/åpnespjeld, overvåkings-/utløserpanel, evakueringsvarsling og utløseaktuatorer for å fungere. Gasslokkesystem krever høyeste nivå av vedlikehold for brannsikkerhetstiltak på grunn av sårbarheten (NFPA).

Standardene må følges. Bruker, leverandør og rådgivere må samarbeide. Vedlikeholdsplan og serviceavtale er viktig.