Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Fordeler og utfordringer

Fordeler kjemiske gasser:
- Krever lav konsentrasjon
- Lavt antall flasker
- Slokker tredimensjonale branner, delvis skjulte branner og branner i kompliserte romformer
- Gassanlegg kan utløses tidlig med detektorer og tømmes raskt
- Egnet i rom hvor vann, skum eller pulver har ødeleggende effekt
- Etter slokking ingen rengjøring nødvendig, men dette er avhengig av type kjemisk gass som er anvendt

Fordeler "inertgasser":
- Slokker tredimensjonale branner, delvis skjulte branner og branner i kompliserte romformer
- Gassanlegg kan utløses tidlig med detektorer og tømmes raskt
- Egnet i rom hvor vann, skum eller pulver har ødeleggende effekt
- Etter slokking ingen rengjøring nødvendig
- Inertgassanlegg kan distribuere gass til flere rom fra ett sentralt sted med felles gassbank, også over store avstander
- Høy personsikkerhet , spesielt ved bruk av INERGEN som er medisinsk sammensatt for å opprettholde oksygentilførselen til hjernen
- Liten fare for reantenning
- Utløstiden kan varieres avhengig av type rom som skal beskyttes; el-rom/datarom lang utløsetid, i maskinrom (hydrocarbon branner) kort utløsetid
- Billig å refylle

Utfordringer kjemiske gasser:
- En kan ikke oppholde seg i slokkeatmosfæren.
- Normalt bare gassmengde til en tømming
- Følsomme for endringer, lekkasjer i rommet (grunnet vekt og lav konsentrasjon)
- Krever nøyaktig dosering for å redusere termisk dekomponering til et minimum
- Grunnet ekstremt hurtig utløsning (for å redusere dekomponeringen i HF) kan turbulens medføre noe skade og oppisking av støv
- Høy pris for gjennoppfylling
- Enkelte kjemiske gasser er pålagt miljøavgift

Utfordringer "inertgasser":
- Rommet bør ha integritet god nok for til å oppnå ønsket holdetid
- Forholdsvis stor flaskebank

Anbefalinger:
- Det anbefales å opprette serviceavtale for årlig service av slokkeanleggene for å forsikre seg om at anleggene fungerer som tiltenkt
- Service bør samkjøres med servce på deteksjonsanleggene som foretas av deteksjonsleverandør
- Eventuelle endringer i rommet som kan medføre nødvendig endringer i slokkeanlegg bør vurderes