Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Regelverk og veiledninger

• NS-EN 15004 Faste brannslokkesystemer – Halokarbon- og inert gass-systemer. 10 deler (basert på ISO 14520)
• CO2 dekkes delvis i EN 12094-serien - del 7: CO2 dyser
• NS-EN 12094 Faste brannslokkesystemer – Komponenter for gass-slokkesystemer
• NFPA 2001 Standard on Clean Agent Fire Extinguishing Systems