Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Regelverk og veiledninger

I Norge finnes det ingen nasjonale standarder på stasjonære pulverslokkeanlegg. Det er allikevel en europeisk standard som heter EN 12416 som kan benyttes. Også på pulver finnes det i dag en europeisk standard EN615 som gjelder alle typer pulver med unntak av de som benyttes mot D-branner. I USA finnes det en standard for stasjonære pulverslokkeanlegg som heter NFPA 17, Dry Chemical Extinguishing Systems. I tillegg vil ofte de nasjonale sjøfartsmyndigheter ha egne standarder for bruk av slike systemer på skip og offshore.

Normalt vil også produsenten gi retningslinjer for dimensjonering i tillegg til at disse vil ha manualer for korrekt installasjon, vedlikehold og kontroll.