Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Bruksområder

Skum brukes til å tildekke flytende, brennbare væsker ved at det dannes et isolerende lag som blir liggende oppå den brennende væsken og således hindrer fordampning og reantenning, men også til total romfylling hvor det dannes skum fra gulvnivå til over lagringsnivået.

Slokkemetoden passer der hvor det produseres, lagres, distribueres eller transporteres brennbare væsker.

Eksempler er landbaserte installasjoner som:
• Raffinerier
• Tank farmer
• Tankstasjoner
• Varehus
• Produksjons lokaler
• Kjemikalie fabrikker
• Flyhangarer
• Kraftstasjoner
• Dekklager
• Varelager

Offshore installasjoner som:
• Generatorrom
• Plattformer
• Helidekk, prosessdekk
• FPSO

Marine installasjoner som:
• Tankdekk
• Bildekk
• Maskinrom
• Lasterom

Et mindre kjent bruksområde er mot skogbranner hvor det må brukes skum i klasse A.