Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Ettersyn, vedlikehold og kontroll

Det er to ting som skal testes regelmessig:
- Kvaliteten til skumkonsentratet
- At skuminnblanderen gir den rette innblandingsprosenten

Følg alltid produsentens anvisninger, relevant standard som anlegget har godkjenning for, forsikringskrav og/eller nasjonale krav.

Laboratorieanlayse
Kvaliteten på skumkonsentratet forringes over tid og påvirkes av bl.a. temperatursvingninger og avvik fra anbefalt lagringstemperatur, samt at det eldes. Syntetiske konsentrater har lengre levetid (typisk 20-25 år) enn proteinskum (typisk 5-10år). Det kan også være at det er kommet vann i konsentratet p.g.a. feil på anlegget som vil bli oppdaget ved en test.

For å teste må det sendes inn prøver til laboratorieanalyse og man får et sertifikat i retur som forteller om konsentratet passerte testen. Det finnes en mengde analyser, men det man vanligvis foretar er en såkalt standard test. Det er forbudt å lagre og benytte konsentrater som inneholder PFOS, og det kan eksempelvis testes for dette om man er i tvil. Kontakt produsenten eller ditt servicefirma for å få tatt prøver som sendes inn til et anerkjent laboratorium som vet hvordan de tester skumkonsentrater.

Følg laboratoriets/produsentens anvisninger for prøvetaking og mengder som skal sendes inn.

Test av skuminnblandereren
Man tester innblanderen ved at anlegget kjøres en kort periode og man tar en prøve av skumblandingen som produseres fra et testutløp som er plassert i riktig avstand etter innblanderen. Ved hjelp av spesialmåleutstyr sjekkes prøven og man finner ut om innblanderen gir den riktige innblandingsprosenten. Man tester altså ikke kvaliteten til konsentratet på denne måten.

Aksepterte avvik er fremkommer av NFPA 11 og EN13565.

Denne testen kan gjøres på stedet av en kvalifisert serviceperson, men man kan også ta prøver som sendes til produsent, servicefirma eller testlaboratorium.