Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Bruksområder

Vanntåke har erstattet Halon-anlegg (en slokkegass som ble forbudt fordi den bryter ned Ozonlaget) på skip og i industri. I tillegg benyttes vanntåke på steder hvor det er begrenset tilgang på vann eller hvor en ønsker å benytte så lite vann som mulig, for eksempel i verneverdige bygninger, i museer og samlinger. I slike tilfeller benyttes det som betegnes vanntåke-sprinkler, det vil si med dyser som utløses enkeltvis ved varmepåvirkningen fra brann. Slike anlegg vil være bygget opp på samme måte som konvensjonelle sprinkleranlegg, men vil ha mindre rørdimensjoner på grunn av mindre vannforbruk. Slike anlegg må ha dokumentasjon for at de virker etter hensikten, siden vannmengden som påføres kan avvike fra det som kreves i standard for konvensjonelle sprinkleranlegg. Denne dokumentasjonen krever oftest at det må utføres tester av anlegget i representative brannscenarier.

Vanntåkeanlegg kan utføres som romdekkende eller som lokale system. I romdekkende system vil ofte systemet være utløst med flere dyser samtidig, (delugesystem) basert på deteksjon av brann med et eget dedikert system.