Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Fordeler og utfordringer

Hovedfordelen med vanntåkeanlegg ligger i små dimensjoner på dyser, rør, koplinger og oppheng, noe som i utgangspunktet vil være materialbesparende. Den estetiske faktoren vil ofte være verdsatt, idet en kan føre fram rør synlig uten at dette blir dominerende. Redusert vannforbruk gir også mindre krav til vannforsyning, noe som gir mulighet til tilkopling til eksisterende vannett uten ekstra tiltak. Størrelsen på reservoar og pumper vil likeledes kunne reduseres i forhold til anlegg med større vannforbruk.

Siden dysene i et vanntåkeanlegg oftest har små åpninger, noen i størrelse 1 mm og mindre, er det påkrevet at vannet holdes fritt for partikler. Dette kompenseres ofte med korrosjonsbestandige materialer i rør og koplinger, og med siler i systemet som filtrerer vannet. Dette stiller spesielle krav til nøyaktighet ved installasjon.

Siden enkelte vanntåkeanlegg baserer seg på eget deteksjonssystem vil kravet til driftsikkerhet være en utfordring.