Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Generelt om vanntåke

Vanntåke er betegnelsen på en rekke slokkesystemer hvor vanndråpene er svært små.

Definisjon: 90 % av mengden av vann i en spray skal inneholde dråper med diameter mindre enn 1000 µm, målt 1 meter under utløpet.

Derfor vil dråpene fordampe i stor grad i kontakt med flammer og røyk. Vanndampen er en slokkegass (inert gass) og medvirker til brannbegrensning dersom den kan resirkulere i brannsonen.